Conversas con:

Conversas con: ( VV.AA. ); Xunta de Galicia; 2008

"Os retos do mundo de hoxe e a construcción dun modelo de desenvolvemento con xustiza" de Xoán Hermida

ver prersentación en files/65-d-CV_comercio_xusto.jpg